När jag hyrde grävmaskinen och gjorde i ordning diket så blev det lite tid över. 4-5 timmar på ett cirka. Dessa timmar användes till att leka lite själv. Få kläm på hur en sådan här maskin funkar och vad den klarar av.

Maskinen jag hade var en larvdriven 6 tons grävare. Med rotortilt så att det gick att vrida skopan åt alla djälva möjliga håll och vinklar. Lite som att spela tv-spel. Dock något trubbigare. I den formen att rörelserna var inte alltid lite mjuka och fina. Eller att hydrauliken för vissa funktioner inte ville eller kunde köras samtidigt.

5186F3C2-A93B-41DC-B7D4-CE365D8393F3

På baksidan av torpet låg det en himla massa skit i marken. Samt att naturen hade vuxit upp för nära och på sina ställen över grunden. Vilket i sin tur har resulterat i att, vad jag vet, ett ventilationshål är tätat. Eventuellt har det även runnit in vatten där innan det vuxit igen. En trolig orsak till att förruttnelsen av bärlinor och blindbotten har kunnat fortgå under åren utan tillsyn. Innan jag bygger nytt golv känns det som att problemet uppkomsten av fukten i grunden måste lösas.

Vilket i sin tur resulterar i att jag förmodligen skjuter på det nya golvet till nästa sommar. Och fokuserar på fönster denna sommar och höst. Eventuellt hinner jag med fasaden. Det visar sig.

1420FD30-1023-4C4F-9CC7-663B9215A70F

Denna plats lämpade sig utmärkt för att träna på att köra grävmaskin. Ytan har sedan länge varit utsatt för mina tankar i form av vedförråd. Solen kommer i från söder, går väster ut för att sedan försvinna norröver bakom träden.

Vinden ligger på från dessa håll i tid och otid och är således, troligen, ett bra ställe att bygga en vedbod på. Förutom det optimala att lägga den fritt med sol och vind från alla håll. På väggen på torpet kan det finnas plats för att hänga redskap samt en gång rakt igenom. Gången ska då kunna användas att gå södra sidan på marken till norra.

Den vita dörren kommer förmodligen att bytas ut mot timmer för att ge plats åt en toalett, modell ECO-dry, samt eventuellt en enklare dusch med självtryck eller 12v. Uppvärmd med dunk liggandes på murstocken. Ytan är 2-3 kvm så compaktliving så det förslår lär studeras.

Själva vedboden tänker jag mig är fristående med sluttande tak som tar vid strax under nuvarande tak. Lite flackare men ändå så att det klarar att transportera bort vatten och snö. Det skall byggas i våg med grunden på huset eller, strax över. Beroende på om jag vill bygga ut till den sten som syns i bilden eller längre.

Marken var nästan enbart lera när jag kom ner 20 cm i jorden. Vad det betyder har jag ingen aning om. Men tänker att det är värt att lägga på minnet och dokumentera. Massorna som blev över är snudd på hälsofarligt. Delar av madrasser, järnrör, nät och lite glas såg jag kom med. Det ligger nu i en hög på sidan om och får bo där tills jag kommer till den delen av marken.

Vissa delar av det materialet kan användas att läggas ut på resten av marken, i gropar med mera. Men någon form av sortering av det som inte hör till naturen bör uppfinnas innan.