Som introbilden visar var nattens eldning väldigt lyckad. De stora stockarna var jag kanska säker på att de inte skulle bli aska och mycket riktigt de var kvar. Till min stora förtjusning så visade sig en massa glöd närjag vänder på en av dem. När jag skrapar lite försiktigt på askytan så kommer ännu mer glödande kol fram. Klockan 0800 var elden igång igen utan större arbete. En lyckad söndagsmorgon!

92cbe1d6-a887-4d35-a127-66c5d4d1971d

Bunkrade upp resterande stockar från dagen innan tillsammans med lite kartong. Tog resten av riset som blev över och lade ovanpå. Medans elden så smått började ta sig igen hämtade jag lite mer ”fulved” (gammal ved som torkat lite väl länge. Brinner med väldigt låg energi.) och lägger omsorgsfullt omkring och vips är elden med igen.

2839cda6-db9a-4dc1-a68c-6b0956cd19ce

Metoden med plåtarna används igen och nu kan jag styra åt vilket håll jag vill att värmen ska riktas. Målet för dagen blir det som är kvar samt en rotvälta som kommit fram under röjningen. Undertiden som elden arbetar för sig så arbetade jag på egen hand. Fick tid över vad det verkade och sågade upp ett ytterligare nedfallet träd.

cc2f6a77-8ba3-4abc-80ad-268a7cfcb72f

Ett träd som sedan länge stört mig och som jag många gånger sagt att det där behöver också komma bort. Det gick fort och en ny hög påbörjas. Stockarna läggs i den gamla högen som nu nästan är tom på gamla stockar. Vilka jag använt som extra bränsle dessa dagar och vid tidigare eldningar. Dess kärna är otroligt porös och duger inte som ved tänker jag och använder då det till saker som denna typ av eldning istället.

0441cc20-3924-4b58-8e74-20bbd904bfc3

Det är svårt att visualisera det på en och samma sida och det får bli någon form av kollage längre fram när helheten kommer till sin rätt. Innan jag lämnade elden för denna gång så passade jag på att röja en gång till nästa projekt för i vinter. Den lilla yta med ett plocke-pinn liknande upplägg av stock. Nedblåsta för länge sedan. 20-20 meter cirka. Dessa ska kapas upp och staplas för att sedan bli en fin fin brasa.

492e4b63-6ef5-41a2-8d56-41ecd5edd343

Hinner jag detta till i maj så är min ursprungsplan i mål.

Annonser